Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

мар. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Февруари 2018 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Модерна социална инфраструктура – по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.“.

мар. 15 2018

Документация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!

Не са налични допълнителни материали

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Модерна социална инфраструктура – по добри услуги за децата с увреждания и техните семейства в община Елена“, изпълняван съгласно сключен Административен договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0002-С01, № РД-02-37-161/19.12.2017 г.

мар. 15 2018

Един допълнителен материал е наличен

„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджет към нея”

мар. 12 2018

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

Един допълнителен материал е наличен

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

февр. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Януари 2018 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г.

ян. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

ян. 05 2018

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г.

Дек. 14 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2017-2018 г. – до 30.06.2018 г.”

Ное. 16 2017

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Техническа спецификация!
МАРШРУТНИ-РАЗПИСАНИЯ

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Ное. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

По-стари публикации »