Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г.

май 18 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – април 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г.

апр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – март 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

апр. 13 2017

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г.

мар. 28 2017

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г.

мар. 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г.

февр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена.

февр. 08 2017

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г.

ян. 20 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Ремонт и/или реконструкция на улици и компрометирани участъци от улици, в населени места от община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период“

Дек. 31 2016

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Образци и приложения – тук!
Приложение – ценова листа – тук!
Проект на договор – тук!

3 коментара

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”

Дек. 30 2016

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9060385

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Приложение № 1!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

По-стари публикации »