Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г.

мар. 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г.

февр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена.

февр. 08 2017

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г.

ян. 20 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Ремонт и/или реконструкция на улици и компрометирани участъци от улици, в населени места от община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период“

Дек. 31 2016

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Образци и приложения – тук!
Приложение – ценова листа – тук!
Проект на договор – тук!

3 коментара

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”

Дек. 30 2016

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9060385

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Приложение № 1!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2016 г.

Дек. 20 2016

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2016-2017 – до 31.12.2017 г.”

Ное. 30 2016

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9059264

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2016 г. – виж тук!

Ное. 18 2016

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2017 г. до 31.12.2017 г.”

Ное. 08 2016

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00619-2016-0003

Указания!
Образци!
Обявление!
Решение!
Техническа спецификация!
Проект на договор ОП 1!
Проект на договор ОП 2-19!

3 коментара

По-стари публикации »