Обществени поръчки - Без категория

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

ян. 05 2018 Публикувано от в Без категория

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

Един допълнителен материал е наличен

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г.

Дек. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2017-2018 г. – до 30.06.2018 г.”

Ное. 16 2017 Публикувано от в Без категория

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Техническа спецификация!
МАРШРУТНИ-РАЗПИСАНИЯ

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Ное. 13 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

окт. 31 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Техническа спецификация!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена и “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът по обособени позиции”

окт. 19 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

окт. 13 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – септември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Доставка на гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1%), за посрещане на нуждите на организации на бюджетна издръжка на територията на община Елена за отоплителен сезон 2017/2018 г., до 30.09.2018 г.”

окт. 03 2017 Публикувано от в Без категория

Решение – виж тук!

Един допълнителен материал е наличен

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017 Публикувано от в Без категория

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

сеп. 11 2017 Публикувано от в Без категория

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – август 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Older posts »