„Ремонт и/или реконструкция на улици и компрометирани участъци от улици, в населени места от община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период“

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Образци и приложения – тук!
Приложение – ценова листа – тук!
Проект на договор – тук!

3 коментара

 • Димитринка Иванова каза:

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА
  Разяснение № 1 – тук!
  Приложение № А4 – Ценова листа – към Разяснение № 1 – тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  СЪОБЩЕНИЕ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Във връзка с постъпила жалба против Решение №РД.02.12-118 от 31.12.2016 г., с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, Ви уведомяваме, че на основание чл. 203, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки процедурата „Ремонт и/или реконструкция на улици и компрометирани участъци от улици, в населени места от община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период“ спира до влизане в сила на:
  1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
  2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка
  С оглед горното, заседание на комисия по разглеждане на депозирани оферти няма да бъде проведено на 31.01.2017 г. от 10:00 г.

 • Димитринка Иванова каза:

  Информация при производство по обжалване – тук!

You must be logged in to post a comment.