„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника за нуждите на Община Елена”

авг. 09 2017 Публикувано от в Без категория

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение
  На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника за нуждите на Община Елена”, с оглед спазване на ЗОП.

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 22.08.2017 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 23.08.2017 г. от 09:30 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Протокол № 1 – виж тук!
  Протокол № 2 – виж тук!

 • Фатме Ходжева каза:

  Договор и приложения – виж тук!

You must be logged in to post a comment.