„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея”

февр. 20 2019 Публикувано от в Без категория

Указания и условия за участие!
Техническа спецификация!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Образци!
Проект на договор!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение
  На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена към нея”.

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 15.03.2019 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 18.03.2019 г. от 13:30 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!

You must be logged in to post a comment.