Доставка на горива – газьол за ПКЦ и дървесни пелети, за нуждите на община Елена, обособена в две самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – газьол за ПКЦ. Втора обособена позиция – дървесни пелети.

окт. 10 2019 Публикувано от в Без категория

Решение за откриване на процедура!

Един допълнителен материал е наличен

You must be logged in to post a comment.