ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ – Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект № 04/321/01642 „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа в община Елена по обособени позиции / обекти: Обособена позиция № 1 – Обект 1 – път VTR 3086 „Елена – Блъсковци – Дърлевци“, Обособена позиция № 2 – Обект 2 – път VTR 2076 „Палици – Чакали“, Обособена позиция № 3 – Обект 3: път VTR 3113 „Мийковци – Игнатовци”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – Виж тук!

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ – Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за зимен експлоатационен сезон от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. – Виж тук!

Не са налични допълнителни материали

You must be logged in to post a comment.