Документи

Закон за обществените поръчки

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки с възложител кмета на община Елена

Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена, в сила от 01.10.2014 г.

Заповед за промяна на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Елена

Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена, в сила от 19.11.2014 г.
Вътрешни правила за поддържане Профила на купувача

Заповед за промяна на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Елена

Вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки в община Елена, в сила от 16.02.2015 г.

No responses yet

You must be logged in to post a comment.