Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г.

ян. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

ян. 05 2018

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г.

Дек. 14 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2017-2018 г. – до 30.06.2018 г.”

Ное. 16 2017

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Техническа спецификация!
МАРШРУТНИ-РАЗПИСАНИЯ

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Ное. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

окт. 31 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Техническа спецификация!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена и “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът по обособени позиции”

окт. 19 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

окт. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – септември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Доставка на гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели (ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1%), за посрещане на нуждите на организации на бюджетна издръжка на територията на община Елена за отоплителен сезон 2017/2018 г., до 30.09.2018 г.”

окт. 03 2017

Решение – виж тук!

Един допълнителен материал е наличен

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, опесъчаване, включително доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, за зимни експлоатационни сезони – 2017/2018 г. и 2018/2019 г.” по 19 обособени позиции.

сеп. 14 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Методика за оценка!
Технически спецификации!
Проект на договор ОП1!
Проект на договор ОП2!
Образци!

4 коментара

« По-нови публикации По-стари публикации »