Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г.

мар. 28 2017

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП – за 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г.

мар. 17 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – февруари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г.

февр. 19 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – януари 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г.

ян. 20 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – декември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Ремонт и/или реконструкция на улици и компрометирани участъци от улици, в населени места от община Елена, съгласно одобрените инвестиционни програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., както и други финансови източници за този период“

Дек. 31 2016

Решение – тук!
Обявление – тук!
Документация – тук!
Образци и приложения – тук!
Приложение – ценова листа – тук!
Проект на договор – тук!

3 коментара

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка чрез покупка при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”

Дек. 30 2016

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9060385

Документация!
Образци!
Проект на договор!
Приложение № 1!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2016 г.

Дек. 20 2016

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места без съответно училище, до средищните училища в най-близките населени места на територията на Община Елена – учебна година 2016-2017 – до 31.12.2017 г.”

Ное. 30 2016

Идентификационен номер на обществената поръчка № 9059264

Документация!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2016 г. – виж тук!

Ное. 18 2016

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2016 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Елена, доставка на пясък, примесен с натриев хлорид, франко склад в гр. Елена, включително опесъчаване, за 2017 г. до 31.12.2017 г.”

Ное. 08 2016

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00619-2016-0003

Указания!
Образци!
Обявление!
Решение!
Техническа спецификация!
Проект на договор ОП 1!
Проект на договор ОП 2-19!

3 коментара

« По-нови публикации По-стари публикации »