„Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджет към нея”

мар. 12 2018

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

февр. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Януари 2018 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г.

ян. 16 2018

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – Декември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.“, по седем обособени позиции / маршрути.

ян. 05 2018

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Проект на договор!

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г.

Дек. 14 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – ноември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

“Специализиран превоз на ученици на територията на община Елена през учебната 2017-2018 г. – до 30.06.2018 г.”

Ное. 16 2017

Указания и условия за участие!
Образци!
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП!
Техническа спецификация!
МАРШРУТНИ-РАЗПИСАНИЯ

3 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

Ное. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – октомври 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група”.

окт. 31 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Техническа спецификация!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост” – гр. Елена, ДГ „Приказен свят” – с. Майско, ДГ „Щастливо детство” – с. Константин, ДГ „Вяра, Надежда и Любов” – с. Беброво, ДГ „Мир” – с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена и “Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ – с. Илаков рът по обособени позиции”

окт. 19 2017

Указания за участие!
Обявление за поръчка!
Решение за откриване на процедура!
Проект на договор!
Образци!

4 коментара

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки

окт. 13 2017

Информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки – септември 2017 г. – виж тук!

Не са налични допълнителни материали

« По-нови публикации По-стари публикации »