Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест на Закона за обществените поръчки (ЗОП), на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 247/07.11.2017 г., по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ – гр. Елена; 2. Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ – гр. Елена.

Обява!

Информация за публикувана обява!

Документация за участие!

Образци!

Образци 5 и 6!

Проект на договор!

Ситуация водосток „Казаци“!

ПСД водосток „Казаци“!

ПСД (2) водосток „Казаци“!

Ситуация водосток „Недешковци“!

ПСД водосток „Недешковци“!

ПСД (2) водосток „Недешковци“!

3 коментара

 • Фатме Ходжева каза:

  Съобщение
  На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за получаване на оферти в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 247/07.11.2017 г., по обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ – гр. Елена;
  2. Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ – гр. Елена.

  Срок за получаване на офертите: до 17:30 часа на 07.09.2018 г.

  Дата и час на отваряне на офертите: на 10.09.2018 г. от 11:00 часа

  Място на отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, сграда общинска администрация – Елена, стая 211.

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – виж тук!
  Протокол № 1 – виж тук!

You must be logged in to post a comment.