Процедура „договаряне без предварително обявление” с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране до регионално депо за ТБО, поддържане на зелени площи. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от организираната система на община Елена до регионално депо за отпадъци – регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново“

сеп. 19 2018 Публикувано от в Без категория

РЕШЕНИЕ!

2 коментара

You must be logged in to post a comment.